Praktijk Prenatale Echografie
arrow
arrow

Klachtenprocedure

Hanneke Hermans en Florence Verbraak doen hun uiterste best om jullie als aanstaande ouders én jullie ongeboren kindje goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent. Hieronder staat beschreven wat je kan doen als dit onverhoopt het geval is.

Voorleggen aan uw zorgverlener

Wanneer je niet tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Hanneke en Florence stellen het in zo’n situatie op prijs, dat je contact opneemt, zodat zij in de gelegenheid zijn om je onvrede weg te nemen en samen met je naar een oplossing te zoeken.

Klachtenfunctionaris

Mocht je er samen met ons toch niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met jullie en de zorgverlener kan werken aan een oplossing. Praktijk voor prenatale echografie heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst met BEN. Middels deze link kun je het BEN klachtenreglement inzien. Wanneer je een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Indien je contact op wil nemen met de klachtenfunctionaris, dan kun je hier klikken om een klachtenformulier in te vullen. Het ingevulde formulier kun je opsturen naar praktijk voor prenatale echografie of naar de klachtenfunctionaris.

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris zijn:
BEN&klachtencompany.nl of
Klacht&Company Postbus 3106 2601 DC Delft

Geschillencommissie

Indien je er samen met de klachten-functionaris en je zorgverlener niet uitkomt, kun je, indien je bij ons een medische echo gehad hebt, contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. Praktijk voor prenatale echografie heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kun je vinden op de website van EZa. Tevens tref je op deze site informatie over hoe je het geschil in kan dienen.

Houd tot slot nog rekening met de volgende punten: