Praktijk Prenatale Echografie
arrow
arrow

Medische echo's

Bij Praktijk Prenatale Echografie ben je op onze beide locaties voor een medische echo aan het juiste adres. Wij zijn een prenataal screeningscentrum en werken onder de vergunning van Stichting Prenatale screening Nijmegen (SPN) om Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO ofwel 20-weken echo) te kunnen verrichten. Daarnaast hebben we afspraken met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zo voldoen we aan alle landelijke richtlijnen.

arrow

Wij werken met de Accuvix A30, hoogwaardige HD-apparatuur, vergelijkbaar met de apparatuur die in academische centra gebruikt wordt. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze kennis up to date is volgen wij vaak bij- en nascholing. Onze ruime ervaring maakt het mogelijk om aan álle, ook bijkomende, aspecten op een goede manier aandacht te schenken.

Hoe doen we dat?

Medische echo's zijn altijd in 2D en dus altijd zwart-wit. Wij proberen de beelden van een medische echo voor je herkenbaar te maken, maar kunnen een medische echo nooit combineren met een pretecho, dat is een landelijke richtlijn waar wij ons strikt aan houden.

Tijdens het onderzoek geven we uitleg over de beelden. Mochten wij tijdens het onderzoek afwijkende resultaten tegenkomen en het nodig vinden om je te verwijzen, dan nemen we in overleg met jou altijd contact op met degene die de zwangerschap begeleidt.

Begeleidt een verloskundige van verloskundigenpraktijk Belle Vie, Verloskundig Centrum Fellenoord of verloskundigenpraktijk 's-Hertogenbosch de zwangerschap? Dan zetten we de resultaten van het onderzoek in het computerprogramma waar de verloskundigen ook mee werken. Wordt jouw zwangerschap begeleid door een verloskundige van een andere praktijk? Dan krijgen je de uitslag van ons mee, zodat je die aan de verloskundige kunt geven.

Alle echo's bij Praktijk Prenatale Echografie worden door Hanneke (Rosmalen) of Florence (Vught) verricht. Wij hebben geen personeel in dienst. Bij vakantie of ziekte nemen wij voor elkaar waar.

Wist je dat je bij ons ook altijd een aantal uitgeprinte foto's en een Cd-rom met een digitaal fotobestand van jullie 20-weken echo (SEO) krijgen?

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Elke zwangere krijgt vanuit de Wet Bevolkingsonderzoek een SEO ofwel 20-weken echo aangeboden. Deze echo moet plaatsvinden bij een zwangerschapsduur tussen 19 en 21 weken. Je mag zelf kiezen in welk gecertificeerd centrum je het onderzoek laat uitvoeren. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en is een officieel bevolkingsonderzoek. We kijken het kindje medisch na voor zover dit met behulp van echografie mogelijk is. Ook kijken we naar de groei, ontwikkeling en ligging van het kindje, de ligging van de placenta, de navelstreng en de hoeveelheid vruchtwater.

arrow

Gelukkig wordt 96% tot 98% van de kindjes gezond geboren. Maar soms zien we lichte of helaas ook wel eens ernstige afwijkingen. Denk bijvoorbeeld aan een open ruggetje, een buikwanddefect of de afwezigheid van een schedeldakje. Hartafwijkingen kunnen we in 50% tot 60% van de gevallen zien op een echo.

Niet alle afwijkingen zijn zichtbaar op een echo. Afwijkingen als bijvoorbeeld stofwisselingsziekten, doof- of blindheid en het Syndroom van Down zijn niet zichtbaar.

Soms zijn er aanwijzingen voor afwijkingen die zelf niet zichtbaar zijn. We spreken dan van sonomarkers. Een sonomarker kan reden tot verwijzing zijn. Een eventuele verwijzing zal altijd in overleg met jullie als aanstaande ouders en de verloskundige plaatsvinden. Er zal verwezen worden naar een regionaal centrum voor prenataal onderzoek, alwaar specialisten alle expertise in huis hebben om nog iets uitgebreider naar jullie kindje te kijken en eventueel indien nodig nog andere onderzoeken doen. Voor de regio 's-Hertogenbosch wordt verwezen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het is belangrijk om te weten dat doorverwijzing niet per definitie betekent dat er iets aan de hand is met je kindje. Ook bij twijfel verwijzen wij door.

Indien een SEO niet volledig uitgevoerd kan worden door bijvoorbeeld verkeerde ligging van het kindje dan zal altijd in overleg met de ouders op korte termijn een nieuwe afspraak gemaakt worden om het onderzoek volledig te maken.

De kwaliteit van een SEO is afhankelijk van meerdere omstandigheden. Helaas kunnen we niet alle omstandigheden positief beïnvloeden. Indien de kwaliteit minder door bijvoorbeeld weinig vruchtwater of verhoogd BMI van de zwangere dan zullen we genoegen moeten nemen met mindere beeldkwaliteit en daardoor mindere betrouwbaarheid van de uitspraken die we kunnen doen. We zullen dit ook in het verslag vermelden.

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een brochure over het SEO gemaakt. Wij adviseren alle zwangeren om deze brochure te lezen voordat zij een SEO laten verrichten. De brochure kun je downloaden op de website van het RIVM.

Tarieven en vergoedingen

Meestal kunnen wij de kosten voor een medisch geïndiceerde echo direct bij jouw zorgverzekeraar declareren. Afhankelijk van de zorgverzekeraar moet je de kosten soms zelf voorschieten. Je krijgt van ons dan altijd een nota die je zelf bij jouw zorgverzekeraar kunt indienen.

arrow

Structureel Echoscopisch Onderzoek € 148,89

Inclusief uitgeprinte foto's en digitaal fotobestand op CD-rom of, indien gewenst en met jullie toestemming, per mail.

Afspraak duur: 30 minuten.

Termijnecho € 44,43

Afspraak duur: 15 minuten.

Placenta lokalisatie € 37,02

Afspraak duur: 15 minuten.

Groei-echo € 37,02

Afspraak duur: 15 minuten.

Echo bij bloedverlies € 37,02

Afspraak duur: 15 minuten.

Nota bene:

Alleen echo’s aangevraagd door verloskundige of arts worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle medische echo's bij Praktijk Prenatale Echografie, locaties Rosmalen en Vught.

arrow

Van cliënten veronderstellen wij dat zij deze voorwaarden kennen en ermee akkoord zijn gegaan, als wij een medische echo bij hen verrichten.

  • Het onderzoek zal uitsluitend door een gediplomeerd echoscopiste uitgevoerd worden. Echoscopistes Hanneke en Florence hebben jarenlange ervaring en trainen ook echoscopistes in opleiding. Stagaires zullen incidenteel maar altijd in overleg met jullie aanwezig zijn. Uiteraard mogen jullie aangeven als jullie bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiare.
  • Om het onderzoek rustig te laten verlopen, werken wij altijd op afspraak.
  • Mocht de afspraak onverhoopt niet door kunnen gaan, dan kun je de afspraak tot 24 uur van tevoren verzetten.
  • Wil je de afspraak voor de echo annuleren? Doe dat dan minimaal 48 uur van tevoren. Annuleer je niet op tijd? Dan moeten wij de echo alsnog in rekening brengen.
  • Begeleidt Verloskundigenpraktijk Belle Vie jullie zwangerschap? Dan kan Belle Vie jouw afspraak inplannen. De verloskundige doet dat voor jullie, of bel zelf van maandag t/m donderdag naar 073 521 07 64.
  • Begeleidt een andere verloskundigenpraktijk jullie zwangerschap? Dan plannen wij de afspraak voor jullie in. Bel naar 073 521 12 78 of 073 684 34 24. Spreek bij onze afwezigheid het antwoordapparaat in, dan bellen wij je terug.

Er is de afgelopen jaren veel medisch wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van echo's op de zwangerschap. Tot op heden hebben deze onderzoeken niet geleid tot het aantonen van schadelijke effecten voor moeder en kind. Ondanks dat Praktijk Prenatale Echografie zeer begaan is met jullie ongeboren kindje, kunnen er geen garanties gegeven worden op een gezond kindje. Ook bij een goede echo uitslag bestaat er onder andere door beperkingen van de techniek kans dat een kindje een ernstige afwijking heeft. Praktijk Prenatale Echografie kan daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Praktijk Prenatale Echografie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan cliënten of derden, ook niet met betrekking tot financiële dervingen. Het is niet toegestaan privé-filmopnamen te maken tijdens de echografie. Opnamen gelden onder geen enkel beding als alternatief of vervangend medium voor medische diagnostiek.

Jullie zijn van harte welkom voor een medische echo en zijn daarbij vrij om naast de vader van het kindje ook andere personen mee te nemen. Realiseer jullie daarbij wel dat wij jullie mogelijk een minder gunstige uitslag moeten vertellen. Wij hebben ervaren dat de aanwezigheid van veel andere personen in zulke gevallen vaak als onprettig wordt ervaren.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie nog wat vragen hebben. De meest veelgestelde hebben we alvast voor jullie beantwoord! Hebben jullie andere vragen? Bel ons dan, wij staan jullie graag te woord.

arrow

Vanaf wanneer is het mogelijk om een kindje echografisch in beeld te brengen?

Dat kan vanaf ongeveer één week na het uitblijven van de menstruatie. We kunnen dan, in de meeste gevallen, met 2D echografie een vruchtzakje in beeld brengen. Ongeveer drie weken later (de zwangerschapsduur is dan 8 weken) kunnen we het vruchtje laten zien en kunnen we het hartje zien kloppen. Vanaf dat moment is het mogelijk om de groei en ontwikkeling van het kindje te volgen.

Wat voor tips kunnen jullie geven, zodat de echobeelden optimaal worden?

Gebruik vanaf twee dagen voor de echo geen bodymilk, olie en/of 2-in-1 doucheschuim meer. Vooral Dove maar ook Rituals zijn een beeldbedervers.

Ga vlak voor de echo niet meer naar het toilet. Als de blaas iets gevuld is, de baarmoeder wat hoger in de buik. Daardoor kunnen de kindjes makkelijker en beter benaderd worden. Bij echo's tot 13 weken kan de blaas het beste goed gevuld zijn, ledig de blaas daarom maximaal 1,5 uur voor het onderzoek.

Probeer in de tijd voor de echo lichamelijk rustig aan te doen. Daardoor zijn jouw buikspieren meer ontspannen en kunnen wij betere beelden maken.

Kunnen wij de geprinte foto's plastificeren?

Nee, je kunt de geprinte foto's niet plastificeren. De foto wordt daardoor helemaal zwart!

Disclaimer & Privacy Klachtenprocedure