Disclaimer & Privacy

Ondanks de constante zorg die ik aan het samenstellen van www.echografieprenataal.nl besteed, kan het gebeuren dat de informatie op deze website onvolledig is. Neem in dat geval contact op zodat jullie informatie op maat kunnen krijgen.

De informatie op www.echografieprenataal.nl wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Praktijk Prenatale Echografie. Ook niet via een eigen netwerk.

Ik streef ernaar om op www.echografieprenataal.nl correcte en actuele informatie te geven, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat jullie deze ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Praktijk Prenatale Echografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruiken van informatie van deze website. De informatie op deze website is slechts een bron van algemene informatie.

Privacy

Ik verzamel via www.echografieprenataal.nl geen persoonlijke informatie van jullie. Ook krijgen jullie van mij geen zogenaamde cookies. Als jullie gebruikmaken van de routeplanner op deze website, ontvangen jullie van de partij(en) achter de routeplanner wel cookies.

Bij veel van onze echo’s ontvangen jullie beeldmateriaal, op print, Cd-rom of USB. Ik archiveer deze materialen een beperkte periode als back-up en verwijder het materiaal daarna. Ik behoud mij echter het recht voor om mooie beelden anoniem te gebruiken om bijvoorbeeld de website of praktijkruimtes te illustreren.

Colofon

Copyright 1993 – 2022© Praktijk Prenatale Echografie®, alle rechten voorbehouden. Laatste wijziging op donderdag 7 april 2022.