Disclaimer & Privacy

Ondanks de constante zorg die wij aan het samenstellen van www.echografieprenataal.nl besteden, kan het gebeuren dat de informatie op deze website onvolledig is. Neem in dat geval contact met ons op, zodat we jullie informatie op maat kunnen geven.

De informatie op www.echografieprenataal.nl wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Praktijk Prenatale Echografie. Ook niet via een eigen netwerk.

Wij streven ernaar om op www.echografieprenataal.nl correcte en actuele informatie te geven, maar kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat jullie deze ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Praktijk Prenatale Echografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruiken van informatie van deze website. De informatie op deze website is slechts een bron van algemene informatie.

Privacy

Wij verzamelen via www.echografieprenataal.nl geen persoonlijke informatie van jullie. Ook krijgen jullie van ons geen zogenaamde cookies. Als jullie gebruikmaken van de routeplanners op onze website, ontvangen jullie van de partijen achter de routeplanners wel cookies.

Bij veel van onze echo’s ontvangen jullie beeldmateriaal, op print, Cd-rom of DVD. Wij archiveren deze materialen een beperkte periode als back-up en verwijderen het materiaal daarna. Wij behouden ons echter het recht voor om mooie beelden anoniem te gebruiken om bijvoorbeeld onze website of praktijkruimtes te illustreren.

Colofon

Copyright 1993 – 2020© Praktijk Prenatale Echografie®, alle rechten voorbehouden. Laatste wijziging op dinsdag 27 juli 2020