Klachtenprocedure

Praktijk Prenatale Echografie is erg begaan met jullie als aanstaande ouders en jullie ongeboren kindje. Mijn contacten, diensten en verrichtingen behandel ik altijd met de grootst mogelijke zorg. Jullie tevredenheid is erg belangrijk voor mij. Mochten jullie toch een klacht over mij, mijn apparatuur, de echo of de praktijkruimte hebben, dan kunnen jullie je volgens onderstaande klachtenprocedure bij mij melden.

Praktijk Prenatale Echografie registreert van alle ingediende klachten de aard, omvang en de als gevolg van de klacht ondernomen maatregelen. De directie van Praktijk Prenatale Echografie behoudt zich het recht voor om zichzelf bij de afhandeling van klachten te laten vervangen door een hiervoor aangesteld persoon. Deze persoon is niet direct betrokken bij de gedragingen of uitlatingen die aanleiding voor de klacht zijn.

Het reglement van de klachtencommissie van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland kunnen jullie inzien op de website van de beroepsvereniging. Wij wijzen jullie er nogmaals op dat je je alleen tot de beroepsvereniging kunt richten als jullie klacht gaat over een medische echo en de klachtafhandeling door mij niet naar tevredenheid was.

Dit reglement is van kracht sinds 1 februari 2013 en blijft van kracht totdat dit reglement door een ander reglement wordt overschreven.