Medische echo's

Bij Praktijk Prenatale Echografie ben je op onze beide locaties voor een medische echo aan het juiste adres. Wij zijn een prenataal screeningscentrum en werken onder de vergunning van Stichting Prenatale screening Nijmegen (SPN) om Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO ofwel 20-weken echo) te kunnen verrichten. Daarnaast hebben we afspraken met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zo voldoen we aan alle landelijke richtlijnen.

arrow

Wij werken met de Samsung HS60 en de Accuvix A30, hoogwaardige HD-apparatuur, vergelijkbaar met de apparatuur die in academische centra gebruikt wordt. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze kennis up to date is volgen wij vaak bij- en nascholing. Onze ruime ervaring maakt het mogelijk om aan álle, ook bijkomende, aspecten op een goede manier aandacht te schenken.

Hoe doen we dat?

Medische echo's zijn altijd in 2D en dus altijd zwart-wit. Wij proberen de beelden van een medische echo voor je herkenbaar te maken, maar kunnen een medische echo nooit combineren met een pretecho, dat is een landelijke richtlijn waar wij ons strikt aan houden.

Tijdens het onderzoek geven we uitleg over de beelden. Mochten wij tijdens het onderzoek afwijkende resultaten tegenkomen en het nodig vinden om je te verwijzen, dan nemen we in overleg met jou altijd contact op met degene die de zwangerschap begeleidt.

Begeleidt een verloskundige van verloskundigenpraktijk Belle Vie, Verloskundig Centrum Fellenoord of verloskundigenpraktijk 's-Hertogenbosch de zwangerschap? Dan zetten we de resultaten van het onderzoek in het computerprogramma waar de verloskundigen ook mee werken. Wordt jouw zwangerschap begeleid door een verloskundige van een andere praktijk? Dan krijgen je de uitslag van ons mee, zodat je die aan de verloskundige kunt geven.

Alle echo's bij Praktijk Prenatale Echografie worden door Hanneke (Rosmalen) of Florence (Vught) verricht. Wij hebben geen personeel in dienst. Bij vakantie of ziekte nemen wij voor elkaar waar.

Wist je dat je bij ons ook altijd een aantal uitgeprinte foto's en een Cd-rom met een digitaal fotobestand van jullie 20-weken echo (SEO) krijgen?